Značení vajec

Značení vajec

Značení vajec se řídí dle vyhlášky na značení 264/2003 ¶24.

Naše vejce jsou značena pomocí technologického zařízení Ink-jet a na obrázku je vysvětleno, co jednotlivá čísla a písmena v kódu producenta znamenají.

1. První číslice označuje metodu chovu nosnic:

1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách
3 – vejce nosnic v klecích
0 – vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství (BIO)

2. Kód producenta na vejci

zjistíte původ vajec, např.:
CZ – Česká Republika
SK – Slovensko
LT – Litva
PL – Polsko
DE – Německo

3. Poslední čtyřčíslí

např. 1234 – znamená registrační číslo chovu